Case

Tieto – Palveluratkaisuesittely

Tieto on ohjelmisto- ja palveluyhtiö, joka tuottaa palveluita usealle eri toimialalle. Yritys toimii yli 20 maassa ja työllistää noin 13 000 ihmistä. Tieto on yksi Euroopan suurimmista IT-alan palveluntarjoajista.

Konna Visuals on tehnyt Tiedolle palveluratkaisuesittelyn, joka avaa Tieto Core for SAP S4/HANA-palvelun hyödyt asiakkaalle lyhyellä ja kevyellä tavalla.

Palvelu- ja ratkaisuesittelyt ovat hyvä tapa saada tiivistettyä laajat kokonaisuudet helposti omaksuttavaan muotoon, jolloin tarjottava palvelu tai ratkaisu on helpompi ostaa. Esittelyt sopivat myös hyvin myyntiorganisaation käyttöön, jolloin myyjästä riippumatta saadaan yrityksen ydinalueesta aina yhtä kattava ja johdonmukainen esitys esimerkiksi myyntipalaverin alkuun.